ELEKTRONISK
LEKKASJESØK

DSC05260

Har du lekkasje?   Lekkasjer fra utsiden og inn er en av de største årsakene til skader på bygg i dette landet.

  Vi er alene i Norge om å kunne utføre lekkasjesøk med elektronisk utstyr på alle typer tak. Dette gjør at vi avdekker også små lekkasjer på en sikrere og raskere måte.

  Takspesialisten har eneretten på utstyret som er unikt i sitt slag her til lands og som har begrenset skadeomfanget flere steder.

  Feildimensjonering er en svært vanlig grunn til vannlekkasjer. Som regel skyldes det at vannfordrøyningen ikke er tatt riktig høyde for.

  Taket er byggets viktigste fasade og krever oppfølging. Vi tilbyr derfor også takkontroll for å sikre at taket er i god og forsvarlig stand og utarbeider en egen rapport på taket, der de ulike delene kommenteres og gjøres rede for.

  Dette sier våre kunder

  Karin
  Karin
  Butikkeier

  Uten lekkasjesøk hadde vi aldri funnet lekkasjen på taket i butikken vår. Dette var redningen