Skråtak

Mange muligheter med skråtak

Det finnes svært mange produkttyper for tekking av skråtak. Alternativene er mange og går fra tegl- og betongtakstein til takskifer, asfalt takshingel og asfalt- og PVC-belegg med listeprofiler. Sink- eller stålplater benyttes også, lakkert eller med bestrøing.

 

Tegltakstein og betongtakstein, takskifer og stålplater formet som takstein, bør ha et fall på rundt 14°, avhengig av type. I værharde strøk bør imidlertid fallet være betydelig brattere, kanskje opptil 45°. Her er det viktig at tekningene ligger på sløyfer og lekter med et vanntett belegg under.

7