Takbelegg og Membraner

Det gjelder å forstå konstruksjonen

Ved montering av membraner er det viktig å forstå konstruksjonen det jobbes på, slik at denne sikres mot eventuelle setninger og andre påkjenninger. Det stilles spesielt strenge krav til utførelsen.

De fleste typer takbelegg kan benyttes som membran, men skal membranen tildekkes, behøves verken UV-bestandighet eller test mot flygebrann. Membraner som gjerne både er tjukkere og har kraftigere armering enn takbeleggene, finnes også på markedet.

 

PVC-membraner legges mest på terrasser, torvtak, grønne tak, våtrom, flate tak med singel og radonsperrer.

 

Asfaltmembraner er 4-5 mm tykke, og legges som ett eller flere lag i konstruksjoner for tung trafikk, som parkeringsdekker, broer m.v. På betongdekker skal det primes før membranen helsveises med gassflamme eller helklebes med varm asfalt. For terrasser, radonsperrer, grønne tak m.v., hvor belastningen er mindre, kan tynnere asfaltbelegg benyttes.

DSC04985